bg4.jpg

Het personen- en familierecht gaat over tal van onderwerpen, zoals:

  • Echtscheidingsprocedures en scheidingsbemiddeling (mediation)
  • Einde samenwonen
  • Ouderlijk gezag
  • Ouderschapsplan

Lees meer...

Als u wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, krijgt u te maken met het (Nederlands) strafrecht. Mogelijk is uw woning al doorzocht, waarbij goederen in beslag zijn genomen. Of uw rijbewijs is ingevorderd en wordt ingehouden. Of misschien heeft u al dagvaarding ontvangen om voor de rechter te verschijnen.

Lees meer...

In overleg afspraken maken over de gevolgen van scheiding voorkomt strijd en bemoeienis van de rechter. Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders met elkaar praten, ook na de scheiding. Mediation kan ook een oplossing bieden in andere conflictsituaties, zoals in arbeidsrechtelijke geschillen.

Lees meer...

Onder het jeugdrecht valt het civiele jeugdrecht en het jeugdstrafrecht. Het jeugdrecht gaat over kinderen en jongeren in de leeftijd tot 18 jaar.

Lees meer...

Heeft u een vraag?

Klik voor het formulier