Vinaora Nivo Slider 3.x

In overleg afspraken maken over de gevolgen van scheiding voorkomt strijd en bemoeienis van de rechter. Voor kinderen is het belangrijk dat hun ouders met elkaar praten, ook na de scheiding. Mediation kan ook een oplossing bieden in andere conflictsituaties, zoals in arbeidsrechtelijke geschillen.

Vechten of praten?

Bij een echtscheiding of arbeidsconflict lopen de emoties hoog op. Beide partijen hebben daar veel last van. Als het conflict via de rechtbank moet worden uitgevochten, ervaren beide partijen dit vaak als een verlies. Gelukkig kan het ook anders. Een mediator kan helpen om te komen tot een door beide partijen gedragen oplossing.

Wanneer mediation?

Mediation is zinvol als beide partijen de wil hebben om samen het probleem op te lossen.
Mediation is zeker aan te raden wanneer emotionele en relationele factoren een belangrijke rol spelen. Bij echtscheidingen of arbeidsgeschillen hebt u er bijvoorbeeld alle belang bij dat u na de oplossing van het conflict nog met elkaar overweg kunt. En de kans dat dat lukt wordt groter als u sámen naar een oplossing zoekt.

Hoe werkt mediaton?

Tijdens een eerste gesprek leggen partijen samen met de mediator vast dat zij willen proberen het geschil via mediation op te lossen. Dit wordt vastgelegd in een mediationovereenkomst. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk. Partijen zijn actief en hebben een grote inbreng. Mediation geeft vaak ruimte voor creatieve oplossingen, waarmee alle betrokkenen tevreden zijn. Een oplossing wordt meestal in relatief korte tijd bereikt en de gemaakt afspraken worden in een vaststellingsovereenkomst en/of een uitspraak van de rechter vastgelegd.

Mediation werkt!

Het nut van mediation is in de praktijk bewezen. Uit onderzoek blijkt dat afspraken welke in mediation worden gemaakt veruit de grootste kans hebben daadwerkelijk te worden nageleefd. Dit in tegenstelling tot gerechtelijke uitspraken.

Wat kost mediation?

Mediaton kan al vanaf € 204,-!
Indien u op basis van uw inkomen in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, blijven de kosten van de mediator beperkt tot een eigen bijdrage. Alleen bij MfN registermediators geldt de verlaagde eigen bijdrage van slechts € 59,00 of € 117,00. Daarnaast betaalt u € 86,00 voor het griffierecht (de kosten van de rechtbank) en zijn er eventueel kosten voor uittreksels uit de Basisregistratie Personen.
Om te bepalen of u in aanmerking komt voor een toevoeging bij een echtscheiding geldt ieders eigen inkomen en vermogen. Dat wordt dus niet opgeteld. Als er kinderen in het huishouden zijn, geldt ieder als éénoudergezin.
Komt één van u beiden niet in aanmerking voor gefinancierde rechtsbijstand dan vallen de helft van de uren onder de gefinancierde rechtsbijstand en wordt de andere helft apart in rekening gebracht.
Voor meer informatie over gefinancierde rechtsbijstand bij mediation kijk op www.rechtsbijstand.nl  Als u ons geheel of gedeeltelijk op urenbasis moet betalen (het uurtarief bedraagt € 229,90 inclusief BTW), dan kunt u veel geld besparen door zoveel mogelijk zelf te doen. Dit komt in het eerste gesprek aan de orde.

Mediation tegen een vaste prijs

Als u aan een mediation begint is het verloop daarvan onzeker. U weet niet hoeveel gesprekken er nodig zullen zijn en hoeveel tijd de mediator kwijt zal zijn met uw zaak. Dit maakt dat u zich zorgen kunt maken over het kostenplaatje. Hiervoor bieden wij een oplossing middels een mediation tegen een vaste prijs, waarover u hieronder meer kunt lezen.

Mediationpakket

Mediation tegen een vaste prijs

Als u aan een mediation begint, is het verloop daarvan onzeker. U weet niet hoeveel gesprekken er nodig zullen zijn en hoeveel tijd de mediator nodig heeft voor uw zaak. U kunt zich daarom zorgen kunt maken over het kostenplaatje. Hiervoor bieden wij een oplossing met een mediation tegen een vaste prijs, waarover u hieronder meer kunt lezen.

Mediationpakket

Het basismediationpakket kost € 3400,- (€ 1700,- per persoon) inclusief BTW. Voor dit bedrag bieden wij u het volgende:

 • 3 gesprekken van maximaal 2 uur
 • gespreksverslagen
 • het opstellen van een convenant
 • hulp bij het opstellen van een ouderschapsplan
 • een alimentatieberekening (maximaal 2)
 • opstellen en indienen van een verzoekschrift tot echtscheiding
 • inschrijving van de beschikking bij de gemeente
 • informeren van de pensioenfondsen in het kader van pensioenverdeling

Daarnaast kunt u gebruik maken van een coachtraject voor de kinderen. Dit wordt verzorgd door mr. Van Haaf-Noot. Zij is naast mediator ook kindercoach. De kosten hiervoor zijn € 300,-, Lees meer 

Het aan de rechtbank te betalen griffierecht (€ 309,-) wordt apart aan u in rekening gebracht.

Wat doet u zelf?

 • u levert de door ons opgevraagde stukken in kopie aan
 • u vraagt zelf de benodigde uittreksels op bij de gemeente (wij geven aan welke nodig zijn en wanneer u deze op kunt vragen)
 • indien u kinderen heeft, moet hiervoor een ouderschapsplan worden opgesteld. Wij gaan ervan uit dat u dit grotendeels zelf doet. Wij kijken met u mee en zorgen ervoor dat het gedeelte over de financiën klopt met wat daarover in het convenant wordt opgenomen.

Voor ieder extra gesprek met bijbehorend verslag wordt een bedrag van € 400,- inclusief BTW in rekening gebracht. Eventuele andere extra werkzaamheden doen wij alleen na overleg met u tegen het gebruikelijke uurtarief (€ 229,90 inclusief BTW).

Indien de mediation onverhoopt tussentijds eindigt, rekenen wij de door ons verrichte werkzaamheden met u af op basis van ons gebruikelijke uurtarief (€ 229,90 inclusief BTW) met als maximum de afgesproken pakketprijs.

Als één van u beiden voor gefinancierde rechtsbsijtand in aanmerking komt, kan de ander kiezen voor de pakketprijs van € 1700,- inclusief BTW .

Over de mediators

Wij zijn gespecialiseerde mediators, ingeschreven in als MfN registermediator en aangesloten bij de specialisatievereniging vFas.
Voor meer informatie over de vFAS, Vereniging van Familierecht Advocaten en Scheidingsbemiddelaars: www.verenigingfas.nl en over de MfN, Mediatorsfederatie Nederland www.mediatorsfederatienederland.nl.
Wij houden ons beiden bezig met mediation op het gebied van familierecht, met name bij het eindigen van een huwelijk of relatie. 

 

Advies of contact?

 
Bel voor advies0570 - 50 30 90

Adres
Van Twickelostraat 13
7411 SC Deventer

 info@ijsseladvocaten.nl
  0570 - 50 30 90
fax: 0570 – 50 30 91

Gesprekken met cliënten voeren wij op ons kantoor in Deventer, maar eventueel ook op locatie.
Dit doen wij onder andere in Bathmen, Lettele, Raalte, Olst, Wijhe, Epse, Gorssel, Wilp en Twello.