bg4.jpg

Het slachtoffer krijgt steeds meer rechten in het strafproces. De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel om nabestaanden en naasten van slachtoffers recht te geven op smartengeld. Degenen die veroordeeld worden voor een gewelds- of zedenmisdrijf moeten zelf het smartengeld betalen.

Lees meer...

Ingeval van een scheiding moeten er veel praktische zaken geregeld worden. Door alle emoties raakt u hierbij makkelijk het overzicht kwijt.

Lees meer...

De nieuwe wetgeving gaat niet meer uit van het principe van een algehele, maar van een beperkte gemeenschap van goederen.

Lees meer...