Vinaora Nivo Slider 3.x

IJssel Advocaten Sterk in uw recht...

 

Advocaten

Personen- en familierecht

Scheiding, scheidingsmediation, zorg- of omgangsregeling, convenant, ouderschapsplan, kinderalimentatie, partneralimentatie, erkenning, ouderlijk gezag, ontkenning of vaststelling vaderschap, verdeling na scheiding, adoptie, voogdij, curatele, handlichting en verdeling ouderdomspensioen.
Verzoek – verweer – beschikking – rechtbank – hoger beroep – huwelijksvoorwaarden – samenlevingscontract
Lees meer

 

Strafrecht en jeugdstrafrecht

Mishandeling, bedreiging, vernieling, rijden onder invloed, valsheid in geschrift, stalking, (poging) doodslag, toebrengen zwaar lichamelijk letsel, belediging, wederspannigheid, aanranding, verkrachting, bezit kinderporno, fraude, omkoping, schenden ambtsgeheim, rijden zonder rijbewijs, oplichting, aannemen steekpenningen, enz.
Verhoor – politie – aanhouding – arrestatie – dagvaarding - OM-zitting – strafbeschikking - officier van justitie - Openbaar Ministerie – tenlastelegging - rechtbank – vonnis - hoger beroep - hof
Lees meer

 

Jeugdrecht

Ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, plaatsing in een gesloten instelling, gezag, hulpverlening.
Recht op zorg - jeugdzorgwerker - indicatiebesluit - besluit gemeente - gezinscoach - jongerenwerker - jeugdbescherming
Lees meer

 

 

Advies of contact?

Koningin Wilhelminalaan 22     7433 CH Schalkhaar  (Deventer)  

E   info@ijsseladvocaten.nl    T    0570 – 50 30 90